Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kamień

Logo - Urząd Gminy Kamień

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Data utworzenia
2021-07-06
Opis

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła.
W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno-i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

 Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień

Przesłanie danych jest obowiązkowe

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania:

Załączniki
pdf pobrano: 9 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Mysiak Grzegorz
Dodano do BIP dnia: 2021-07-06 14:01:02